Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Blog - Page 3 of 50 - Inbound Media

Waarom je vandaag nog moet beginnen met Account Based Marketing

1 March 2018 | By | No Comments

Waarom je vandaag nog moet beginnen met Account Based Marketing

Account based marketing (ABM) is een ‘buzzwoord’ wat de laatste tijd steeds meer aandacht krijgt in de marketing wereld. En niet onterecht. Account based marketing is effectief voor B2B organisaties. Zo geeft een onderzoek van Engagio aan dat 84% van alle onderzochte B2B organisaties hun Return on Investment (ROI) ietwat hebben verhoogd of significant verhoogd ten opzichte van andere vormen van marketing. De belangrijkste reden van deze verhoging is het feit dat account based marketing hen een voorsprong gaf op de concurrentie. Een voorsprong in relatie met de lead en het begrijpen van de behoeften van de (potentiele) klant, en dat betaalt zich uit.

Ad

Wat is Account Based Marketing?

De bovenstaande cijfers klinken natuurlijk veelbelovend, maar wat is Account based Marketing en voor wie is het relevant? ABM is een marketing strategie waarbij belangrijke prospecten /accounts worden geïdentificeerd en beschouwd worden als een individuele markt. Hiervoor worden gepersonaliseerde campagnes voor gecreëerd welke voor elk account anders zijn. In andere woorden: marketing gefocust op enkele belangrijke accounts voor een organisatie (vandaar ook de naam).

Veel organisaties zijn gebaat bij ABM. Het meeste voordeel wordt behaald voor bedrijven die voornamelijk specifieke (potentiele) klanten zoeken die een relatief hoge waarde hebben. Dit kunnen bijvoorbeeld bedrijven zijn die specifieke software verkopen, trainingen aanbieden of voet aan de grond willen krijgen in een nieuwe concurrerende markt. Een brede marketing en sales aanpak is dan minder effectief.

Belangrijkste voordelen van Account Based Marketing

ABM biedt enkele voordelen ten opzichte van een bredere traditionele (online) marketing en sales aanpak. Ten eerste is de ROI zeer helder vast te stellen. Doordat er een duidelijke focus is in de campagne zijn marketing en sales kosten goed te alloceren naar een specifiek account. Ten tweede is de eerder genoemde focus een groot voordeel. Specifieke content voor een specifiek account verhoogt de engagement en relevantie. Dit zorgt gelijk voor het derde voordeel: minder waste. Cijfers in de markt laten zien dat 79% van de marketing leads nooit tot daadwerkelijke sales leiden. Zonde van alle kosten en moeite die in deze 79% gestopt worden. ABM, wanneer het correct wordt aangepakt, voorkomt dit doordat vrijwel elke lead daadwerkelijk in een sale kan worden omgezet.

Stappen tot Account Based Marketing aanpak

De aanpak verhoogt conversie en ROI, is persoonlijker en leidt tot betere leads. Fantastisch, maar hoe pak je dit nu praktisch aan? De volgende stappen mogen in ieder geval niet overgeslagen worden bij ABM.

Definieer jouw high-value en kansrijke accounts.

De eerste stap is gelijk één van de belangrijkste stappen: het definiëren van de accounts. Ga samen (of alleen) om de tafel zitten en maak een lijst van potentiele klanten die je wilt omzetten in klanten. Steek tijd in deze stap. Een, volgens jou, goede product-klant fit is belangrijk voor succesvolle ABM. Het aantal kansrijke accounts kan variëren, dit hangt erg samen met de capaciteit die je tot je beschikking hebt. Wees kritisch bij het selecteren van de accounts. Verzamel tijdens de analyse zoveel mogelijk data over het bedrijf en de potentie die het voor jouw heeft. In welke branche is zijn ze actief? Hoeveel medewerkers hebben ze? Wat is hun invloed in de markt? Hoe groot is de kans dat ze vaker van je zullen kopen?

Krijg inzichten in de influencers en beslissers (decision making unit)

Wanneer je de accounts hebt gedefinieerd is het belangrijk verder in te zoomen op het bedrijf of bedrijven. Wie zijn de beslissers binnen de organisatie? Op welke afdeling(en) zijn deze werkzaam? Een zoektocht op LinkedIn kan hierbij goed helpen. Een andere optie is het CRM raadplegen of het maken van een specifieke buyer persona gericht op het account.

Creëer gepersonaliseerde en relevante content

Een effectieve ABM aanpak bestaat voor een belangrijk deel uit relevante en gepersonaliseerde content voor het account. Maak content over de business uitdagingen die het account heeft. Identificeer de uitdaging en pak dit aan met content die het account persoonlijk aanspreekt. Dit kunnen bijvoorbeeld blogs, video’s, (downloadbare) whitepapers of infographics zijn. Vergeet vervolgens ook de website niet. De website speelt een belangrijke rol binnen ABM en kan een ideale manier zijn voor een gepersonaliseerde ervaring. Zorg ervoor dat er software zoals Klue op de website actief is die voor de desbetreffende accounts real-time een specifieke versie van jouw website kan laten zien.

Selecteer de juiste kanalen

Communiceer via kanalen waarop het publiek te vinden is. Vaak is dit een mix van kanalen zoals social media, e-mail, (online) advertenties en offline kanalen. Wees bewust van de kanalen die het meest gebruikt worden door de doelgroep. Ook retargeting speelt een belangrijke rol. Tools die hierbij kunnen helpen zijn onder andere Google retargeting, de Facebook pixel en de LinkedIn retargeting tag.

Wilt u weten welke marketing opleiding bij u past?

Klik hier en u weet het direct

Coördineer de uitingen via de geselecteerde kanalen

Wees scherp op de coördinatie van de campagnes over de verschillende kanalen. Zorg voor een afstemming tussen marketing en sales zodat de impact gemaximaliseerd kan worden. Is er geen marketing en sales afdeling? Wees dan bewust van de momenten waarop content gedeeld wordt via de kanalen, gebruik hier bijvoorbeeld Coosto of Internetmonitoring voor. Voorkom overkill van berichten, blijf relevant en interessant. Timing is daarbij belangrijk.

Meten en optimaliseren

Meten is weten. Zeker bij account based marketing. Zorg ervoor dat je volledige inzichten hebt in de campagnes. Verschillende tools kunnen je hierbij helpen zoals je CRM, Google Analytics, Hotjar, Google Optimize en UTM Tagging. Ook het herkennen van het account op je website is waardevolle informatie, Klue is uitermate geschikt hiervoor. Gebruik deze informatie vervolgens voor A/B tests om de campagnes te optimaliseren. Als laatste: heb geduld. Account based marketing creëert hoogwaardige en saleswaardige leads echter is het een proces van de lange adem.

Het klinkt als iets voor grote bedrijven, klopt dat?

Nee. Account based marketing is ook voor kleine(re) bedrijven en ZZP-ers effectief en haalbaar. Uiteraard is het goed opzetten van ABM relatief meer werk dan wanneer je het met een team doet. Dit wil niet zeggen dat het niet haalbaar is, door simpelweg op minder accounts te focussen dan de grote corporates is account based marketing een geschikte manier om meer hoogwaardige B2B leads te generen die jouw business vooruit helpen. Wanneer de capaciteit gelimiteerd is, is het definiëren van jouw belangrijkste accounts extra belangrijk.

Sparren over jouw Account Based Marketing aanpak? Neem contact op!

Bron: Waarom je vandaag nog moet beginnen met Account Based Marketing

Auteur: Ruud Buijserd

Bio: Ruud Buijserd is ondernemend, geïnteresseerd in innovatie, data en marketing. Dit komt tot uiting met Klue (link naar Klue.nl), een B2B marketing oplossing die nieuw is. Sinds een paar jaar ondernemer én werkzaam bij Wolters Kluwer. In de tijd die nog over is vindt hij het leuk om zware dingen te verplaatsen en de stad in te duiken. Utrecht heeft de voorkeur.

Het bericht Waarom je vandaag nog moet beginnen met Account Based Marketing verscheen eerst op Content Marketing Management.

Powered by WPeMatico

Hoe ontwikkelt u de juiste content voor uw ABM-strategie?

22 February 2018 | By | No Comments

Bron: Graydon  Auteur: Kione Smits

Hoe ontwikkelt u de juiste content voor uw ABM-strategie?

Steeds meer bedrijven zetten content marketing in om van hun inbound marketingstrategie een succes te maken. Nu het internet vol staat met content, wordt het steeds lastiger om prospects en klanten met specifiek uw content te bereiken. Tijd voor focus: het maken van gerichte content voor een specifieke prospect of klant. Inbound marketing maakt langzamerhand plaats voor account based marketing (ABM). Dat is een één-op-één marketingstrategie waarbij gebruik wordt gemaakt van gepersonaliseerde content.

Ad

Waar inbound marketing gericht is op een grote groep – vaak onbekende prospects – ligt de focus bij account based marketing juist op accounts. Daarbij wordt uitgegaan van de meest waardevolle klant. In plaats van met lead scoring, werkt ABM met account scoring, waarin de acties van elk contact binnen dat account bij elkaar worden opgeteld. Binnen zo’n account zijn dus verschillende buyer persona’s te definiëren, die elk zo gericht mogelijk worden benaderd. U raadt het al: de meer algemene content van een inbound strategie is hiervoor niet geschikt. Waar moet ABM-content precies aan voldoen?

Content die past bij uw ABM-model

SiriusDecisions onderscheidt drie modellen voor de toepasing van account based marketing. Er zijn bedrijven die slechts een van de methodes kiezen, maar er zijn ook bedrijven die er twee of zelfs drie tegelijk gebruiken.

 • Large accounts: focus op een klein aantal grote bestaande of target-accounts
 • Named accounts: focus op een gemiddeld of groter aantal gedefinieerde bestaande of target-accounts
 • Industry/sector: focus op een gemiddeld of groter aantal nieuwe of bestaande accounts in eenzelfde segment

De content die u maakt sluit logischerwijs aan op het gebruikte model of de gebruikte modellen. Elk model vraagt om een ander soort personalisatie. Zo biedt de sectoraanpak de mogelijkheid om content in een sectorjasje te gieten. Richt u zich bijvoorbeeld op de bouwsector, dan maakt u content waarin specifieke pijnpunten die spelen binnen bouwbedrijven aanstipt. Bij een large account-aanpak gaat de content juist weer over vraagstukken die binnen dat specifieke bedrijf spelen: het is immers een van uw grootste accounts.

Gepersonaliseerde content

De personalisatie van content gaat nog een stap verder. Niet alleen het ABM-model heeft invloed op het jasje waarin de content gegoten wordt, ook de gedefinieerde buyer persona’s (contacten) binnen een account vragen om een aparte benadering. Bij het bepalen van de ideale klant, het account, checkt u ook in uw CRM-systeem welke functies de belangrijkste contacten binnen dit account hebben. Op basis van deze gegevens personaliseert u de content nog een stukje verder. Ga na wat er voor die specifieke functie, in die industrie of bij dat bedrijf van belang is en in welke fase van de sales funnel dit contact zit. Dit zijn de onderwerpen die u in uw content wilt behandelen.

Het wiel niet opnieuw uitvinden

Dit klinkt allemaal leuk in theorie, maar de content moet natuurlijk ook nog gemaakt worden. En dat leidt tot vragen. Waar te beginnen? Moeten we alle ABM-content die we voor ogen hebben van nul af aan maken? Daar hebben we toch helemaal de mensen, de tijd en/of het budget niet voor? Inderdaad. Maar gelukkig hoeft dat ook niet.

Elk bedrijf met een goede contentmarketingstrategie beschikt namelijk al over een groot deel van de benodigde ABM-content. Deze bestaande content is relatief makkelijk af te stemmen op de buyer’s persona’s binnen de ABM-accounts, binnen de focus van het gebruikte ABM-model. De buyer persona’s voor uw inbound marketingstrategie en binnen uw ABM-accounts overlappen elkaar (deels). Het enige wat daarna nog rest, is het opvullen van de gaten: welke buyer persona’s zijn nieuw? Waar zitten zij in de sales funnel, wat zijn hun behoeften en hoe kunnen wij hen hierin tegemoet komen met content?

Denk verder (dan de sales funnel)

Hierboven stipte ik het al even aan: de sales funnel. Het ligt voor de hand om content te maken voor mensen die functies bekleden die in de sales funnel zitten. Welke groep buyers (contacten) spreken we aan en waar heeft elke individuele persona behoefte aan in een bepaalde fase? Buiten deze sales funnel zitten echter ook nog contacten die een indirecte(re) invloed uitoefenen op aankoopkeuzes.

Wilt u weten welke marketing opleiding bij u past?

Klik hier en u weet het direct

Neem de functie van CEO. Iemand in deze functie houdt zich wellicht niet direct bezig met bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe software. Maar hij is wel een influencer. Een CEO praat regelmatig met andere C-level professionals en hoort met welke softwareleveranciers zij werken. Hij krijgt wellicht de problematiek van de medewerkers niet mee, maar kijkt voortdurend om zich heen en hoort veel. ABM is typisch een strategie waarin dit soort invloedrijke contacten binnen een account kunnen (en moeten) worden meegenomen.

Van toevoegde waarde voor andere afdelingen

Tot slot een meer algemeen punt: houd er bij het maken van de content rekening mee dat u niet het gras voor de voeten van sales wegmaait. Alle content – niet alleen ABM-content – moet zowel van toegevoegde waarde zijn voor uw prospects en klanten, als voor sales. Vaak worden de vraagstukken al zo goed beantwoord door middel van content, dat er voor sales weinig ruimte overblijft om tijdens hun contactmomenten waarde toe te voegen voor de prospect of klant.

Juist bij een strategie als ABM die impact heeft op de hele organisatie, is de samenwerking tussen marketing, sales en andere afdelingen van groot belang. Check dus regelmatig bij salescollega’s welke gesprekken ze met de prospect en klanten voeren en hoe uw content hen hier het best in kan faciliteren. De beschikbaarheid en toegankelijkheid van de juiste data kan u hierbij helpen.

Het bericht Hoe ontwikkelt u de juiste content voor uw ABM-strategie? verscheen eerst op Content Marketing Management.

Powered by WPeMatico

Content marketing: 9 leerpunten uit de b2b praktijk

12 February 2018 | By | No Comments

Content marketing: 9 leerpunten uit de b2b praktijk

Steeds meer b2b organisaties kiezen voor content marketing om met waardevolle content de harten van hun publiek te veroveren en om structureel nieuwe klanten te werven. Dat is goed nieuws, want we zien dagelijks dat het werkt. Mits op de juiste manier ingezet natuurlijk. Ik heb dan ook de eer om steeds meer organisaties te mogen helpen bij het opzetten van een mooi programma.

Ik spreek veel enthousiaste mensen die geloven in de aanpak en er dolgraag mee aan de slag willen. Het is dan fijn dat je de leerpunten van trajecten bij andere organisaties kunt benutten. Deze inzichten deel ik natuurlijk ook graag met jou. Ik heb 9 inzichten op een rij gezet. Allemaal gebaseerd op specifieke trajecten die ik de afgelopen tijd heb begeleid.

Ad

1. Weet waar je voor staat

Ik werk regelmatig met marketeers of ondernemers van b2b organisaties die geloven in de aanpak van content marketing in het algemeen, maar waar de organisatie verder nog op de traditionele, productgerichte manier opereert. Ze vertrouwen op onze expertise om een content marketing programma samen te stellen en we zetten mooie programma’s voor ze neer.

We kunnen zo natuurlijk al hele mooie resultaten neerzetten, maar ik merk ook dat er vaak iets mist. Een goed uitgewerkt merkverhaal dat de basis vormt voor alle communicatie. Gebaseerd op een visie die daadwerkelijk wordt uitgeleefd door alle medewerkers.

Wat is je belofte naar je klanten? Waar sta je voor? Als je dat niet helder voor ogen hebt (en niet in de praktijk brengt), loop je het risico om prachtige content te maken die perfect aansluit op de behoefte van je doelgroep, maar die weinig te maken heeft met waar je als bedrijf voor staat of goed in bent. Dan mis je de “sweet spot” en maak je content die je concurrent ook kan maken. Dan kan een tijdje werken, maar je maakt er op de lange termijn niet écht het verschil mee.

2. Durf specifiek te zijn

Welke doelgroep wil je precies bereiken? En waar moet je content precies over gaan? Ik merk in de praktijk dat deze voor de hand liggende vragen best lastig te beantwoorden zijn voor veel organisaties.

Een voorbeeld uit de praktijk: een bedrijf dat toegangscontrolesystemen produceert. De doelgroep: security managers. Klinkt logisch. Maar wat is nu een typische security manager? En waar ligt hij ‘s nachts wakker van? Door samen met de klant hierover te sparren, komen we er al snel achter dat “de securitymanager” niet bestaat. Het is vaak een rol die iemand vervult binnen een andere functie. En in elke branche zijn er weer andere uitdagingen waar hij wakker van ligt. Conclusie: we moeten keuzes maken. Op welke branche richten we ons? En over welke vraagstukken in die branche moet de content gaan? Vanuit welke rol van de security manager schrijven we? En hoe laten we de content aansluiten op de expertise van het bedrijf?

Natuurlijk, wij weten precies wat er leeft bij onze lezers, maar alleen jij kunt ons vertellen waar de kracht van jouw bedrijf ligt en wie je precies wilt bereiken. En ook met welk onderwerp je het verschil wilt maken. Hoe specifieker je keuzes hierin zijn, hoe sterker je content wordt, hoe beter je precies die mensen bereikt die je wilt bereiken en hoe beter de content helpt om je doelstelling te behalen.

3. Content maken? Denk vooruit!

Een mooie lead generation campagne bedenken op papier is één ding, maar dan moet de content nog gemaakt worden. En daar verslikt menig b2b marketeer zich in heb ik gemerkt.

Want als je over een maand van start wilt met je campagne, heb je precies één maand om die whitepaper te produceren. Dat lijkt best lang, maar als je nog moet bedenken waar hij precies over moet gaan, hoe hij in elkaar zit en wie hem moet schrijven kom je al snel in de knoop met de planning.

Het is ook heel begrijpelijk. We zijn als marketeers vaak helemaal niet opgeleid om zulke content te ontwikkelen, maar je wilt het wel goed doen. Je voelt wel aan als het niet goed genoeg is, maar hoe het dan wel moet is nog verdraaid lastig over te brengen.

Trek dus voldoende tijd uit voor de productie van je content, zeker als het de eerste keer is. En voor het creatieve proces dat nodig is om tot écht goede en relevante content te komen. Gelukkig kunnen wij hier vaak goed in ondersteunen en lukt het vaak om alsnog te planning te halen.

4. Begin gewoon

Een strategie op papier, een goed merkverhaal, persona’s. Ze zijn allemaal van cruciaal belang voor een goede basis. Maar daar ligt ook een valkuil: voor je het weet verzand je in eindeloze plannen, die gebaseerd zijn op best practices van anderen en komt er niks van de grond.

Ga dus in de tussentijd alvast van start. Ga je eigen aannames staven door kleinere campagnes op te zetten. Zo laat je in het klein zien wat content kan doen en kun je de leerpunten direct verwerken in je grotere verhaal.

5. Geef niet te snel op

Structureel resultaat boeken met content marketing heeft tijd nodig. In één keer de ideale aanpak neerzetten lukt vrijwel niemand. Ik zie ook bij onze klanten geen enkel content marketing programma dat er na een half jaar exact zo uit ziet als we aan het begin hadden bedacht. Je begint ergens. Het is een goed plan, maar je weet dat het niet perfect is. Samen maken we het programma steeds een stukje beter op basis van de lopende resultaten.

Een goed fundament opbouwen kost dus tijd en die heb je vaak niet. Maar met een vliegende start zonder fundament is je succes wankel. Er zijn tal van voorbeelden bekend, waar het tot wel anderhalf jaar duurde, voordat alles écht begon te lopen. Tot die tijd leer je heel veel. En juist die ervaring zorgt uiteindelijk voor jouw eigen unieke en succesvolle aanpak die niet makkelijk te kopiëren is door anderen.

6. Haak de juiste mensen aan

Als b2b markteers hebben we vaak geen luxepositie. Waar in b2c vaak complete afdelingen zitten, moeten we het in b2b vaak doen met een handjevol mensen of staan we er zelfs vrijwel alleen voor. Dit vormt in mijn ervaring vaak één van de grootste struikelblokken om content marketing in de praktijk toe te passen.

Het is ook de reden dat we organisaties hierbij steeds vaker ondersteunen. Samen met de klant werken we dan een compleet programma uit. We zorgen voor een planning, produceren de content, zorgen voor bereik onder de juiste doelgroep en genereren waardevolle leads. Ook hier geldt: vaak beginnen we klein en werken we stap voor stap naar een geoliede machine die voor langere termijn resultaat oplevert.

Kortom: pas op dat gebrek aan handjes je niet tegenhoudt. Zoek de juiste partners om je op weg te helpen. Let wel op dat je zelf een visie hebt, zodat het jouw programma is waar je volledig achter staat.

7. Maak het niet te ingewikkeld

De mogelijkheden met content marketing zijn eindeloos, maar je budget is beperkt. Ik spreek vaak enthousiaste klanten met grootse plannen. 5 doelgroepen, 3 producten, thought leadership, lead generation. We willen alles en iedereen bereiken.

Gelukkig helpt het dan om in scenario’s te denken. Alles tegelijk doen is niet alleen kostbaar, het is ook veel minder effectief. Je aanpak is immers nooit in één keer perfect. Dus als je alles in één keer oppakt, betaal je veel meer leergeld. En het resulteert vaak in content die voor iedereen tegelijk interessant moet zijn, maar het voor niemand is.

Wij zetten dan vaak meerdere scenario’s op een rij en maken een schifting in prioriteit. Bij welke doelgroep liggen de grootste kansen? Dan starten we met die doelgroep. Werkt de aanpak? Dan heb je een bewezen aanpak én een business case om ook die andere doelgroepen effectief te bereiken.

Wilt u weten welke marketing opleiding bij u past?

Klik hier en u weet het direct

8. Pas op voor gebakken lucht

Content marketing is niet altíjd de beste aanpak om jouw doelstellingen te bereiken. Bijvoorbeeld als je budget puur verdeeld is rondom productintroductiecampagnes en je wilt content marketing inzetten om op korte termijn meer producten te verkopen. Dan ligt de wc-eend op de loer.

Bijvoorbeeld een elektronicafabrikant met een nieuw totaalconcept voor hotels. “De verkoop valt tegen, dus misschien kunnen we iets met contentmarketing om extra afspraken te genereren. Waar onze content dan over moet gaan? Wat leeft er nu bij de doelgroep? Misschien kunnen we het gooien op duurzaamheid? Want onze oplossing bespaart ook energie.” Je voelt wel aan dat je dan in de knoop komt met de geloofwaardigheid van je verhaal.

Het mondt dan uit in content die er op het eerste gezicht uit ziet als waardevol, maar die productgericht is, in plaats van klantgericht. Je pretendeert verstand te hebben van het onderwerp, maar je kunt dat niet waarmaken. Lezers beginnen eraan en komen er al snel achter dat het een verkapte salespitch is. Dan ben je niet geloofwaardig en doet het afbreuk aan je reputatie. In dat geval werken gerichte productadvertenties simpelweg beter: het is duidelijk wat je intentie is en iemand zit erop te wachten of niet.

9. Ga van “best practices” naar “unique practices”

Ik hoop dat deze “best practices” je helpen om sneller en beter van start te gaan met content marketing. Maar vergeet nooit: de mix van jouw bedrijf, jouw mensen, jouw producten en jouw klanten is uniek en vergt een unieke aanpak. Gebruik best practices en praktijkcases ter inspiratie, maar kopieer ze niet één op één. Of, zoals Jay Acunzo een tijdje geleden schreef: “Stop Agonizing Over Best Practices – What’s Your Unique Practice?” Experimenteer vooral veel zelf en wees creatief om tot jouw eigen aanpak te komen. En deel wat je geleerd hebt dan vooral weer met anderen!

Bron: Contentmarketing.vakmedianet

Auteur: Pieter van Diggele

Het bericht Content marketing: 9 leerpunten uit de b2b praktijk verscheen eerst op Content Marketing Management.

Powered by WPeMatico

Verschillende resultaten in Google Analytics en AdWords

12 February 2018 | By | No Comments

Verschillende resultaten in Google Analytics en AdWords

Transparantie! Daar houden wij van. Daarom gebruiken we dashboards en diverse tools om te laten zien wat we doen en welke resultaten hieruit komen. Regelmatig krijg ik vragen over de inconsistentie van metingen in Google Analytics en Google AdWords. Dit is ook niet zo vreemd, want Google Analytics toont ook resultaten uit Google AdWords en toch kunnen deze regelmatig afwijken. In dit artikel leg ik – aan de hand van een aantal situaties – uit hoe dat komt.

Ad

Google Analytics bezoeken ≠ Google AdWords klikken

De voornaamste oorzaak voor het verschil tussen Google Analytics en Google AdWords is dat het twee (totaal) verschillende producten zijn. Wanneer iemand op een advertentie klikt dan zou dat tot een bezoek moeten leiden op de website. Er kan echter een heleboel misgaan waardoor hier al een verschil ontstaat, bijvoorbeeld:

 • De bezoeker komt niet op de website. De verbinding kan bijvoorbeeld wegvallen of het laden van de pagina kan te lang duren waarna de bezoeker afhaakt.
 • De bezoeker komt wel op de website, maar daar gaat iets mis. Bij sommige redirects gaat informatie verloren over de bezoeker. De bezoeker wordt bijvoorbeeld van http naar https of van desktop naar mobiel doorgestuurd. De informatie vanuit AdWords gaat dan verloren.
 • De bezoeker blokkeert Google Analytics. De bezoeker komt goed aan, maar wordt niet gemeten.

Conversies komen niet overeen

Ook in de conversies kun je verschillen ontdekken. Dat zit zo. Wanneer een bezoeker via AdWords op een website komt, dan wordt in zowel Google Analytics als Google AdWords een conversie gemeten. Een voorwaarde is dat de conversiemetingen correct zijn ingesteld en er ‘onderweg’ niets misgaat.

Wel conversie in Adwords, niet in Analytics

Toch is het nog steeds heel goed mogelijk dat deze conversie in Google Analytics niet als Google AdWords conversie wordt gezien, maar in AdWords wel. Dat komt omdat de bezoeker vaak niet al na één klik besluit om iets te kopen. Mogelijk bekijkt hij of zij allerlei andere pagina’s voordat de conversie daadwerkelijk plaatsvindt. Wanneer je klant in deze zoektocht een ander kanaal bezoekt, dat zal Google Analytics de conversie daaraan toekennen. Het risico bestaat dat daardoor de correcte waarde van AdWords (of elk ander niet-laatste kanaal) niet wordt gezien.

Hoe los je dit op? Kijk goed naar de Attributie. Via Attributie is veel beter te begrijpen wat de waarde is van ondersteunende kanalen. Kijk hiervoor eens naar het MCF rapport in Google Analytics of naar het rapport met de best converterende paden. Wil je meer weten over Attributie, neem dan contact met ons op en we leggen het helder aan je uit.

Wel conversie in Analytics, niet in AdWords

Omgekeerd kan het ook dat Google Analytics conversie toewijst aan AdWords terwijl AdWords de conversie zelf niet ziet. Dit kan te maken hebben met de cookies. Cookies zijn kleine stukjes code op de computer van de bezoeker waaruit kan worden afgeleid of die bezoeker in het verleden bijvoorbeeld op een advertentie heeft geklikt. Is de AdWords cookie verwijderd of verlopen? Dan herkend AdWords de conversie niet meer, maar Analytics mogelijk wel.

Nog een verschil is dat Analytics een conversie meet op het moment dat deze plaatsvindt, maar AdWords de conversie koppelt aan de klik. Die kan op een heel ander moment zijn geweest.

Er klopt niets van de gemeten omzet

Wat regelmatig voorkomt is dat de omzet gemeten in AdWords niet klopt met de omzet die Analytics meet. Naast de attributie en de ondersteunende conversies zijn er nog een aantal redenen waarom er verschillen optreden:

 • De codes in de website meten niet dezelfde gegevens. Controleer altijd of de conversiecodes van AdWords en Analytics met dezelfde data werken.
 • Weet je zeker dat de bedragen overeenkomen? Dan is het slim om te controleren of er bijvoorbeeld een instelling in Analytics of AdWords is die een waarde toekent aan een gebeurtenis of een doel. Meet je doelen in Analytics en heb je ingesteld dat een behaald doel € 10,- waard is, dan wordt er bij elk behaald doel € 10 aan omzet opgeteld. Heb je dat in AdWords niet gedaan (omdat je bijvoorbeeld doelen importeert) dan krijg je een verschil in omzet.

Het importeren van doelen is ook belangrijk om mee te nemen bij het bepalen van bijvoorbeeld de kosten per conversie. Weet je zeker dat je in beiden naar dezelfde gegevens kijkt? Analytics neemt standaard de kosten per conversie, maar AdWords neemt álle behaalde doelen mee. Je kosten per conversie kunnen daardoor ontzettend uiteenlopen – en toch beide correct zijn.

Wilt u weten welke marketing opleiding bij u past?

Klik hier en u weet het direct

Campagnes komen niet overeen

Stel je eens voor dat je in een maand precies evenveel conversies meet in Analytics en AdWords. Op een of andere manier vindt Analytics dat campagne X voor de conversie heeft gezorgd terwijl AdWords campagne Y de conversie geeft. Hoe komt dat? Dit is het verschil: in AdWords kun je op campagne niveau een attributiemodel kiezen (kijk daar eens na, het is de moeite waard!). Analytics kijkt daarentegen automatisch naar de laatste campagne.

Klopt het bij jou wel?

Dit artikel geeft zeker geen volledig overzicht van alle mogelijke issues die er kunnen zijn. Het is wel een beeld van een aantal veel voorkomende verschillen en de oorzaken daarvan. Dit kan een start zijn om de oorzaak van jouw verschillen te vinden. Denk ook eens aan ontbrekende tracking parameters, meerdere AdWords accounts die bezoekers naar jouw website sturen en issues in de Analytics tracking.

Bron: Tribal

Auteur: Erik Altink. Ik werk als SEO Specialist bij Tribal Internet Marketing. Ik heb een achtergrond als Ontwikkelaar en heb in die rol meegewerkt aan het opbouwen van diverse projecten. Daarnaast hou ik me al langere tijd bezig met het bouwen van websites en ben ik specifiek geïnteresseerd in het (technisch) optimaliseren van deze websites. Ik kan me goed vermaken met het zoeken naar verbeteringen op het gebied van snelheid, veiligheid en gebruiks- en zoekmachinevriendelijkheid. Daarnaast vind ik het erg leuk om klanten te helpen hun doel te bereiken.

Het bericht Verschillende resultaten in Google Analytics en AdWords verscheen eerst op Content Marketing Management.

Powered by WPeMatico

Waarom visuele sitelinks je AdWords resultaten zullen verbeteren

5 February 2018 | By | No Comments

Waarom visuele sitelinks je AdWords resultaten zullen verbeteren

Het belang van het gebruik van advertentie extensies heeft veel verschillende reden. Hoofdzakelijk leidt dit tot het vergroten van de visibiliteit, en informatie in de search engine results page. Google werkt voortdurend aan het toevoegen van verschillende ad extensies zodoende de adverteerder de kans te geven extra informatie te tonen en dus relevanter te zijn voor de gebruiker, die een specifieke nood heeft.

Ad

Hiervoor heeft Google heeft recent een nieuwe feature gelanceerd waarin de advertentieteksten nog meeslepender zijn voor mensen die zoeken naar jou op hun mobiele toestellen. Volgens het Engelse idiom ‘One picture is worth a thousand words’, wordt de vastberadenheid van het ontstaan van deze functie uitgelegd. Om die reden zijn visuele sitelinks toegevoegd aan de lijst van de vele advertentie extensies. Aan de hand van een swipeable carousel, wordt het als adverteerder mogelijk om verschillende visuals te vertonen. Deze soort extensies kunnen gebruikt worden in plaats van de traditionele sitelinks, die idealiter bij elke advertiser reeds geïmplementeerd zouden moeten zijn. Waar traditionele sitelinks enkel bestaan uit tekst, die een dan user leidt naar een specifieke webpagina, bestaan de visuele sitelinks daarentegen uit afbeeldingen. Deze leiden op zich ook naar een specifieke landingspagina. Op een bepaalde manier werken de traditionele en visuele sitelinks op eenzelfde manier, namelijk met de titel, descriptie lijn en landingspagina. Desalniettemin, is het de bedoeling bij visuele sitelinks om visuele informatie te geven waardoor gebruikers het product beter ervaren. Een voorbeeld hierbij zijn mensen die op zoek gaan naar een healthy lunch. Zij kunnen direct uitmaken via visuele sitelinks tot welk recept zij zich aangetrokken voelen door doorheen de carousel te swipen.

Wat kan, en wat kan niet met visual sitelinks?

Resultaten van de visuele sitelinks hangen sterk af van de kwaliteit van de afbeelding, alsook de relevantie tot de keywords. Om die reden is het belangrijk na te gaan wat er kan en niet kan met de visuele sitelinks. Google geeft aan dat afbeelding wel degelijk de product experiences naar voor moet brengen en emotionele reacties dient op te wekken.

Key content requirements zijn:

 • Je start altijd met minimum 4 images, steeds in een 16:9 ratio. Dit wordt daarenboven supported door een titel en description line die relevant is aan de afbeelding.
 • Het gebruik van enkel een logo of graphic overlays is niet toegestaan. De afbeeldingen moeten generiek blijven zodoende emotionele reacties op te wekken zonder invloed door graphic brand illustrations. Daarentegen is het wel zo dat een bepaalde huisstijl hierin kan doorgetrokken worden op dat je steeds herkenbaar blijft voor de user.
 • Geen tekst overlay. Via de tekst titel en description krijg je reeds de opportuniteit om met een gelimiteerd aantal woorden aan te geven waarover de afbeelding gaat en wat er schuilt achter een klik.
 • Het gebruik van collages is niet toegelaten, slechts één afbeelding per visuele sitelink is toegestaan.
 • Gevoelige categorieën zoals alcohol, pharma, non-family safe content zijn niet toegestaan en niet in lijn met de Google Policies.
 • Zorg ervoor dat de visuals van goede kwaliteit zijn. Dit is niet enkel belangrijk voor het proces van Google, maar doet ook de user experience ten goede.

Conclusie – visual sitelinks, iets voor jouw business?

Wat is nu de reden om deze nieuwe feature zeker uit te proberen? Doe het niet enkel met de reden om jouw advertentie groter en meer zichtbaar te maken. Aangezien het visuele element uitspringt in een hoofdzakelijk uit tekst bestaande pagina, springt dit meer in het oog. Wegens de directe product ervaring, stijgt dan ook vaker de relevantie bij de user. Op die manier groeit ook de click-through rate van de advertenties mee. Daarbij komt het feit dat Google alle actieve advertentie extensies als een bepalende factor meeneemt in de ‘expected click-through rate’, wat op zich een positief effect heeft op de quality score en dus ook wat je betaalt per klik. Een daling in mobiele gemiddelde CPC’s kunnen met andere woorden verwacht worden bij het implementeren van deze ad extensies.

Wilt u weten welke marketing opleiding bij u past?

Klik hier en u weet het direct

 Om alles hierboven op te sommen, visuele sitelinks maken het mogelijk om belangrijke elementen van de adverteerder in de kijker te zetten, door het gebruik van afbeeldingen die de aandacht trekken op mobiele toestellen. Alle afbeeldingen op een rij vormen een carousel waar de voornaamste acties scrollen en klikken zijn. Hier bovenop, komt de titel, korte description en een dedicated landingspagina om mensen nog meer te informeren en ergens heen te brengen na hun klik.

Bij het implementeren van de visuele sitelinks is het steeds belangrijk om de beperkingen en best practices te consulteren zodoende een goede user experience te creëren. Op die manier wordt de click-through rate geoptimaliseerd en zet dit mensen aan om de gewenste actie op jouw website te vervolledigen. Als laatste, moet hierbij vermeld worden dat momenteel enkel sitelinks in de Engelse taal ondersteund worden.

Auteur:  Elisabeth Marécaux

Bron: Semetis

Het bericht Waarom visuele sitelinks je AdWords resultaten zullen verbeteren verscheen eerst op Content Marketing Management.

Powered by WPeMatico

Dé 7 advertising trends van 2018 voor de customer journey

1 February 2018 | By | No Comments

Dé 7 advertising trends van 2018 voor de customer journey

2018 belooft weer een bewogen jaar te worden op het gebied van online advertising. Tijdens ons kennisevent PMU begin december stonden deze ontwikkelingen en andere ontwikkelingen centraal. In dit blog zetten we de belangrijkste trends rondom online adverteren in 2018 nog een keer op een rij.

Dit artikel verscheen eerder op Twinkle.

Advertising trend 1: Storymarketing

De consumptie van video’s neemt steeds verder toe. Men wil méér video’s zien van online marketeers. Kortom, 2018 is hét jaar om je merk middels video onder de aandacht te brengen van de doelgroep. Wordt dus top of mind bij je potentiële kopers door impact te creëren. Dit doe je vooral met emotie. Denk aan die supermarkt die ons allemaal in tranen krijgt door gescheiden ouders weer samen Kerst te laten vieren. Of de verzekeraar die ons waarschuwt voor appen tijdens het rijden door gebruikers van hun telefoon tijdens het verkeer te confronteren met de gevolgen.

Video kun je ook inzetten door sfeervolle afbeeldingen te tonen die samen een verhaal vertellen en je laten verlangen naar het product of de bestemming. Hieronder zie je een voorbeeld zoals Turismo Canarias dat doet op Facebook. Door tekst of ondertiteling te gebruiken in de video zorg je ervoor dat iedereen je boodschap optimaal beleeft, ook zonder het geluid aan te zetten.

Ook Igor Beuker, keynote op PMU 2017, onderstreepte het belang van storymarketing: de technologiebazen (math-men) en hun bedrijven zijn de toekomst. Go digital, or go home, want in de toekomst bestaat er geen traditionele tv meer, maar zijn niche video apps de standaard.

Advertising trend 2: Personalisatie en segmentatie

Gebruikersdata staat komend jaar nog meer centraal waardoor we advertenties in 2018 steeds beter kunnen personaliseren. We zitten al enige tijd op die koers, maar het gebruik van doelgroep data in advertenties wordt nu volop toegepast, van online zoekopdrachten tot televisie. Om personalisatie en segmentatie te bereiken wordt data opgesplitst en ontstaan silo’s van segmentaties.

Dit maakt advertenties persoonlijker doordat de boodschap op het juiste moment, op de juiste plaats en tot slot bij de juiste persoon in beeld komt. Zelfs hyperpersonalisatie is mogelijk. Zo stuurt Knab klanten per e-mail een gepersonaliseerde video waarin de klant (met naam) de hoofdrol speelt. Onderstaand een fragment uit de algemene video.

 Advertising trend 3: realtime (predictive) remarketing

De verzamelde gebruikersdata wordt steeds vaker toegepast voor remarketing doeleinden. Door de gegevens van klanten en websitebezoekers te analyseren ontstaan betere inzichten om de juiste boodschap aan de juist persoon te tonen. Gebruik maken van de mogelijkheden van programmatic advertising gebeurt steeds vaker, zodat advertenties real-time worden getoond aan de juiste persoon en niet onbelangrijk: geheel automatisch. Dit artikel over programmatic display advertisinggaat hier verder op in.

Verder krijgen marketeers steeds meer mogelijkheden om predictive remarketing toe te passen door vergelijkbare doelgroepen. Daarnaast rolt Google op korte termijn de mogelijkheid uit om in-market doelgroepen te gebruiken zodat je mensen kunt bereiken die op het punt staan een aankoop te doen.

Ad

Advertising trend 4: privacy & de GDPR

We krijgen dus steeds meer data van onze gebruikers. Nog even en je kent ze beter dan zij zichzelf. Helaas zitten er wel restricties op het gebruik van deze data. En dat wordt in 2018 alleen maar strenger. Vanaf 25 mei 2018 zal de nieuwe databeschermingswet GDPR/AVG ervoor zorgen dat bedrijven aan strengere eisen moeten voldoen bij het verzamelen en bewaren van cookies. Houd je je niet aan de regels? Dan riskeer je (toren)hoge boetes. Let dus goed op dat de privacy van gebruikers niet in het geding komt.

 Advertising trend 5: Mobile & lokale marketing

De groei van mobiel is al enige tijd aan de gang en de verwachting is dat deze trend nog wel even doorzet. Enkele belangrijke statistieken over mobile waar je simpelweg niet omheen kunt:

 • Bijna 80% van consumenten gebruiken hun mobiele telefoon voor zoekopdrachten
 • 10% van alle aankopen vindt tegenwoordig plaatst op een mobiele telefoon
 • Tijdens Sinterklaas kocht 18% via zijn of haar mobiele telefoon

Het advies is dan ook om advertentiecampagnes in te richten op mobiel door bijvoorbeeld gebruik te maken van de IF-functie van AdWords. Hiermee kun je andere advertenties tonen als iemand op een mobiele telefoon surft. Door de toename van mobiel gebruik wordt het steeds belangrijker om lokaal te adverteren. Vooral voor bedrijven met fysieke winkels zijn er steeds meer mogelijkheden op search, display en social kanalen.

Local ads sturen bijvoorbeeld verkeer naar de fysieke winkel als een gebruiker zich dichtbij een vestiging bevindt. Een andere mooie ontwikkeling is de steeds grotere bereidheid om aankopen te doen op social media, vooral via mobiele telefoons. Steeds meer mensen doen direct een aankoop op Facebook of Instagram en het kanaal draagt indirect ook steeds meer bij aan aankopen.

Advertising trend 6: voice Search

Deze trend gaat natuurlijk hand in hand met de stijging van het gebruik van voice search, met name voor lokale en oriënterende zoekopdrachten. Op dit moment is voice search bijna 25% van het totale mobiele verkeer. Naar verwachting gebruikt in 2020 50% van alle gebruikers voice search. Tijd dus om hierop in te spelen met bijvoorbeeld campagnes die het oriënterende en lokale zoekverkeer opvangen. Ook voor SEO zijn er genoeg kansen. In het blogartikel van SEO Consultant Ilonka Leermakers lees je hier meer over.

Advertising trend 7: Chatbots

Tot slot hebben we nog de opkomst van chatbots. Deze razendsnelle virtuele assistenten gaan ons leven zóveel gemakkelijker maken en zijn voor bedrijven zeer kostenbesparend en multi-inzetbaar. De mogelijkheden zijn dan ook groot. Denk aan de learnings van chatbot gesprekken die overal kunnen worden toegepast zoals het aanbieden van een kop koffie bij vertraging van een vlucht of het optimaliseren van productinformatiepagina’s op je website.

Vooral voor SEO zijn er veel kansen, maar ook voor SEA wil je natuurlijk zo gericht mogelijk in beeld komen met je advertenties. Een trend om dan ook zeker in de gaten te houden en je alvast op voor te bereiden.

Wilt u weten welke marketing opleiding bij u past?

Klik hier en u weet het direct

Nieuw jaar, nieuwe kansen

Het belooft dus weer een dynamisch jaar te worden met volop nieuwe ontwikkelingen en kansen voor online advertising. Mijn advies: houd bij elke strategie, campagne of advertentie altijd de bezoeker in het achterhoofd. Doe je dit niet, dan sla je komend jaar de plank harder dan ooit tevoren mis. Zonde dus! Zorg dus dat je goed voorbereid bent en maak van 2018 jaar succesvolste jaar ooit.

Auteur: Lesley Groels

Het bericht Dé 7 advertising trends van 2018 voor de customer journey verscheen eerst op Content Marketing Management.

Powered by WPeMatico

4 niet te missen (technische) SEO trends voor 2018

1 February 2018 | By | No Comments

Met de aftrap van het nieuwe jaar is het weer de hoogste tijd om vooruit te kijken naar de aankomende ontwikkelingen in 2018. Komend jaar draait het onder andere om voice search, user experience en chatbots. Klaar voor een stevige vooruitblik? Lees dan alles over de 4 belangrijkste (technische) SEO trends voor 2018.

Trend 1: Voice Search

Volgens comScore zal in 2020 50% van alle zoekopdrachten spraakgestuurd zijn. Dat is nogal wat. Als SEO-specialist is het alsof je je doodvonnis getekend ziet worden. Maar even serieus, dit is een van de belangrijkste trends die invloed gaat hebben op alle kanalen binnen online marketing. Dit zie je ook duidelijk terugkomen in het aantal smart speakers dat er verkocht wordt. Voice search zorgt ervoor dat we gemakkelijk dingen kunnen vragen en ontdekken, waarbij we onze natuurlijke taal gebruiken.

De technologische vooruitgang op dit gebied gaat veel sneller dan wij denken. Niet lineair, maar exponentieel. Dit geldt ook voor voice search. Het begin is er al een tijdje en de ontwikkelingen gaan steeds sneller. Er zijn verschillende spelers binnen deze markt waaronder Microsoft Cortana, Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri, Samsung Bixby en Facebook M.

Vooral voor SEO is het belangrijk om te begrijpen waar voice search de data uiteindelijk vandaan haalt. Hoe wordt de vraag beantwoord? In dit geval focus ik vooral op Google die bijvoorbeeld gebruik maakt van de featured snippets en direct een antwoord geeft. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat je het beste antwoord moet hebben.

Hiervoor moet je kijken naar het gesprek dat iemand voert met zijn personal assistant. Op basis daarvan kun je bepalen wat voor soort content je het beste creëert. In ditartikel van Moz staat hier een mooi voorbeeld van.

Ad

Wat moet je er mee doen?

Inspelen op de voice search trend? Bekijk dan de volgende zaken voor jezelf:

 • Denk na over de dialoog die gevoerd gaat worden
 • Breder (zoekwoorden)onderzoek op basis van vragen en optimalisatie voor natuurlijke taal
 • Focus op long-tail door langere zoekopdrachten en verover featured snippets
 • Focus op local omdat voice search zich vooral ook afspeelt op mobiel
 • Zorg voor goede reviews en maak zoveel mogelijk data op

Trend 2: User Experience

Volgens Google start 93% van de online ervaringen met een zoekmachine. Lees de vorige zin nog eens. Ze hebben het namelijk over de ervaring, niet enkel de zoekopdracht. Het is geen geheim dat Google steeds meer focust op de bezoeker en deze een optimale ervaring wil bieden. User Experience heeft hierdoor ontzettend veel invloed op SEO. Iets dat vaak wordt onderschat.

Google focust dus steeds meer op de bezoeker en stopt meer geld in Artificial Intelligence en Machine Learning, die juist meer focussen op user experience. Denk aan RankBrain, een machine learning systeem dat helpt hij het sorteren van de zoekresultaten op basis van o.a. user signals. Dit soort signalen worden dus steeds belangrijker in het algoritme. Zo wil Google steeds beter bepalen wat voor jou het beste antwoord of resultaat is. Hier gebruiken ze natuurlijk ook jouw interactie met verschillende websites voor.

Deze user signals bestaan onder andere uit:

 • CTR (doorklik ratio)
 • Tijd op de pagina
 • Bouncerate (wanneer kom je weer terug in de zoekresultaten en ga je op zoek naar iets anders?)
 • Frequentie van bezoek

Hoe vertaalt dit zich naar SEO? Het betekent dat je een “CTR Jedi” moet worden. Je moet strijden om de clicks in de zoekresultaten en de bezoeker verleiden om op jouw resultaat te klikken. Daarnaast is de tijd op de pagina ook heel belangrijk. Vooral als je weet dat de gemiddelde tijd op de pagina voor een Google zoekresultaat iets meer dan 3 minuten is. Tot slot wil je niet dat bezoekers direct bouncen en in de zoekresultaten op zoek gaan naar een beter antwoord.

Wat moet je er mee doen?

Ga aan de slag met de volgende zaken om op deze trend in te spelen:

 • Boost je CTR: analyseer waar deze laag is en waardoor dat komt en test met bijvoorbeeld andere titels of meta descriptions
 • Verhoog de tijd die bezoekers doorbrengen op de pagina, met focus op:
  • Snelheid
  • Usability
  • Content
 • Focus op je bezoeker

Trend 3: AMP

We weten allemaal dat snelheid belangrijk is. Een statistiek waarin staat dat 53% van de bezoekers je website verlaat als deze niet binnen 3 seconden geladen is, zal je dan ook niet verbazen. Toch is het voor veel bedrijven nog steeds een struikelblok. Omdat snelheid zo belangrijk is, vooral op mobiel, is het AMP project gestart. AMP staat voor Accelerated Mobile Pages en is een open source project dat het web uiteindelijk voor iedereen beter moet maken.

In den beginne waren AMP’s vooral uitgeklede versies van pagina’s op je site. Deze pagina’s worden gemaakt van speciale AMP HTML, Javascript en Cache. Dit zorgt ervoor dat deze pagina’s razendsnel laden. Er bestaan nog veel mythes rondom AMP’s zoals:

 • Dat het alleen de uitgeklede versies zijn
 • Dat je weinig tot geen design kunt toevoegen
 • Dat je geen functionaliteiten hebt
 • Dat het niet geschikt is voor e-commerce sites

Ik heb goed nieuws: dat is niet zo! Inmiddels kun je al heel veel met AMP’s en worden ze ook veel gebruikt in e-commerce, bijvoorbeeld door Ebay, Zalando en AliExpress.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel AMP niet direct een ranking signaal is voor SEO, kun je je voorstellen dat AMP’s, wanneer goed gebruikt, wel een bredere zichtbaarheid opleveren. Vaak scoren ze ook hoger in de mobiele zoekresultaten. Op dit moment gaat AMP niet ten koste van de gewone organische zoekresultaten, maar het zou natuurlijk kunnen dat door de groei van AMP’s deze meer getoond gaan worden dan normale organische resultaten.

Belangrijk om te weten is dat AMP’s soms wel aardig wat ontwikkelingstijd kosten en dat nog niet alle functionaliteiten beschikbaar zijn. En niet te vergeten: als je techniek niet op orde is, wordt je niet vertoond in de zoekresultaten. Pak het dus meteen goed aan.

Wat moet je er mee doen?

Bereid je voor door de volgende zaken op te pakken:

 • Ga testen met verschillende pagina’s zoals contact, blogs, categorie- en productpagina’s
 • Kijk of functionaliteiten ondersteund worden in AMP
 • Schat in hoeveel moeite het gaat kosten
 • Zorg dat je techniek helemaal op orde is
 • Stel je metingen goed in
Wilt u weten welke marketing opleiding bij u past?

Klik hier en u weet het direct

Trend 4: chatbots

Onderzoeksbureau Gartner voorspelt dat klanten in 2020 85% van hun relatie met een merk zonder menselijk contact zullen afhandelen. Ik moet eerlijk zeggen dat deze voorspelling mij als SEO-specialist en mens enigszins beangstigt. Ik kan me er nu namelijk nog niets bij voorstellen. Maar je ziet zeker een duidelijke trend in de populariteit van chatbots.

Het idee van chatbots wordt steeds meer geaccepteerd en ze komen ook steeds meer voor. Voor bedrijven bieden chatbots veel voordelen:

 • Gemakkelijker te trainen
 • Altijd beschikbaar
 • Gemakkelijk schaalbaar
 • Efficiënter
 • Goedkoper

Voor SEO kunnen chatbots belangrijk worden omdat ze bijdragen aan meer social proof en betere referenties voor je bedrijf. Waar reviews nu heel belangrijk zijn, kan de interactie met de chatbot straks ook zorgen voor een goede ervaring met het bedrijf. Daarnaast kunnen ze ook de user experience verbeteren, waarvan we net zagen dat die zo belangrijk is. Tot slot kunnen chatbots als feedback tool dienen voor SEO en CRO. Een chatbot kan in de klantreis natuurlijk prima vragen om feedback.

Hoewel chatbots steeds populairder worden, zijn ze op dit moment nog niet standaard. Veel chatbots zijn nog te basic en niet echt bruikbaar voor de bezoeker. Een heikel punt, want zo doe je juist afbreuk aan de user experience. Daarnaast zijn er voor SEO een aantal drempels. Zo staat de content die een chatbot gebruikt meestal in een database, waardoor deze niet te indexeren is. Dit betekent dat een focus op de normale SEO optimalisatie voor nu essentieel blijft. Dit kan in de toekomst zeker veranderen. We moeten gaan ervaren wat voor invloed deze trend gaat hebben in de online marketing en op de klantreis. Ik denk zelf dat dit soort trends ons steeds meer dwingen om online marketing breed te kijken i.p.v. naar alleen SEO bijvoorbeeld.

Er zijn al bedrijven die chatbots op een goede manier inzetten, zoals Bag to School. Hier helpt een chatbot je om een nieuwe tas uit te zoeken:

Vervolgens kan ik meteen navigeren naar verschillende producten. En de chatbot zit nu direct in mijn Facebook Messenger inbox. Handig!

Wat moet je er mee doen?

Wat jij ermee moet? Bijvoorbeeld het volgende:

 • Onderzoek of een chatbot waarde toevoegt voor jouw doelgroep
 • Bekijk of en welke online processen je kunt automatiseren
 • Onderzoek wat je bezoeker allemaal wil weten. Het achterhalen en uitwerken van dit soort vragen kan ook weer interessant zijn voor je aanwezigheid in de featured snippets
 • Blijf testen!

Conclusie over de SEO trends 2018

Volop ontwikkelingen dus waar je op kunt (of misschien wel moet) inspelen. Vergeet echter niet dat bij al deze trends je doelgroepen centraal moeten staan. Onderzoeken in plaats van aannames en testen wat echt werkt is dus het advies.

Er zijn natuurlijk nog veel meer ontwikkelingen gaande. Denk onder andere aan de mobile first index (die er komend jaar toch echt lijkt te komen) en de uitbreiding van de meta descriptions. Besteed deze eerste dagen van het jaar dan ook nog wat tijd aan research en zorg dat je jouw nieuwe jaar goed start.

Meer weten over de belangrijkste SEO trends en ontwikkelingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en bekijk ook ons online marketing blog voor nog meer tips. We helpen je graag aan een vliegende start. May the Force be with you!

Auteur: Ilonka Leermakers

Het bericht 4 niet te missen (technische) SEO trends voor 2018 verscheen eerst op Content Marketing Management.

Powered by WPeMatico

Wat is Google Smart Display?

16 January 2018 | By | No Comments

Wat is Google Smart Display?

Er zijn nu meer dan 3 miljoen apps en websites beschikbaar op het Google Display Netwerk en bijna evenveel mogelijkheden om je advertenties te targeten op het internet. Hoewel al deze targetingopties aan geavanceerde adverteerders volledige controle over hun advertenties en prestaties gunnen, kan het voor veel van hen behoorlijk overweldigend zijn.

Inderdaad, er dient met meer en meer factoren rekening te worden gehouden om efficiënt te adverteren (Effectiviteit, creativiteit, apparaat, timing, geolocatie, demografie, interesses, gedrag, … zijn slechts het zichtbare deel van de ijsberg) en het is onmogelijk voor een adverteerder om van al deze elementen te profiteren op een manuele wijze.

Ad

Dit is waar nieuwe Google Smart Display-campagnes het verschil kunnen maken: dit conversie-georiënteerde Display-formaat maakt gebruik van de kracht van Google’s machine learning om dynamischer en creatiever te zijn. Google positioneert het als “automatisering op schaal, waardoor u rijkere ervaringen aan de gebruikers en betere resultaten voor uw merk kunt leveren.”

Er zijn drie belangrijke eigenschappen als je het met traditionele display campagnes vergelijkt :

 • Responsive creatives : het systeem combineert door adverteerders geleverde titels, beschrijvingen, logo’s en afbeeldingen om responsieve tekst-, weergave- en native-advertenties te maken die in aanmerking komen voor ‘placements’ op het display-netwerk (er hoeven geen verschillende formaten van banners gemaakt te worden)
 • Target CPAs bidding : zoals vermeld, is dit formaat conversiegericht. Daarom biedt u op een CPA-doel in plaats van de gebruikelijke CPM of CPC..
 • Automatically (IA) determined targeting : for each auction, the system determines the likelihood of conversion based on thousands of factors. Bepaling van targeting: voor elke veiling bepaalt het systeem de waarschijnlijkheid van conversie op basis van duizenden factoren.

Uw eerste Smart Display-campagne maken

Eerst en vooral moet u minimaal 50 conversies hebben in het Display Netwerk of 100 conversies in het zoeknetwerk uit de afgelopen 30 dagen. Als u niet aan deze vereisten voldoet, kunt u zich niet aanmelden voor Smart Display wanneer u een campagne maakt.

Het maken van een slimme display-campagne lijkt veel op een traditionele display-campagne. De enige eigenaardigheden zijn het feit dat u een doel-CPA heeft en dat het om een  soort van responsieve banners gaat.

 1. Klik op + Campagne en selecteer enkel het  Display Netwerk.
 2. Onder de marketingdoelen, kan u een van de doelstellingen kiezen onder ‘Drive-action’.
 3. Vink ‘Gebruik Smart display-campagne’ aan. In het onderste gedeelte van het tabblad
 4. Kies uw geografische en specifieke targeting rond de taal voor deze campagne.
 5. Voer uw dagbudget en CPA-bod in.
 6. Klik op Opslaan en doorgaan

Google Smart Display Ads setup

Het enige dat u hoeft te weten, is uw advertenties maken. Voer hiervoor meerdere items per categorie in. Om het gebruik van de sjabloon te maximaliseren, moet u ervoor zorgen dat er voldoende varianten van elk item zijn geïntegreerd. Aanbevolen:

 • 5 tekstkoppen
 • 5 regels voor tekstbeschrijving
 • 15 afbeeldingen (zonder enige tekst)
 • 5 logo’s
 • 1 landingspagina (u kan er geen meerdere gebruiken)

Belangrijk: uw activa moeten volledig uitwisselbaar zijn. Elke titel, kan bijvoorbeeld, worden gekoppeld aan een afbeelding of beschrijving.

Google Smart Display Ads setup

Best practices & performances

Als u de resultaten wilt maximaliseren en ervoor wilt zorgen dat de kans dat een nieuwe Smart Display-campagne correct wordt uitgevoerd, moet rekening worden gehouden met enkele praktische tips:

 • Als het gaat om CPA-biedingen, moet u streven naar een doel-CPA die 50% hoger is dan uw zoek-CPA (of 20% hoger dan de CPA voor remarketing).
 • In termen van budget is het aanbevolen om een ​​dagbudget van 10 tot 20 keer uw doel-CPA te hebben, vooral tijdens de eerste weken dat uw campagne live zal zijn. Hiermee kunt u voldoende volumes aan gegevens genereren om het algoritme goed te laten functioneren.
 • Smart Display-campagnes kost tijd om @full potential te gebruiken. Het vereist 1 week leren, waarbij de resultaten veel kunnen fluctueren. Het is normaal dat het algoritme verschillende elementen test om de best presterende assets en targeting te vinden. Laat het dan ook 2-3 weken lopen voordat je begint met het aanbrengen van wijzigingen.

Van wat we hebben waargenomen bij onze eerste tests voor verschillende klanten, hoe meer gegevens je bezit, hoe efficiënter de Smart Display is. Hoewel het gebruik voor ‘kleine’ bedrijven resultaten laat zien die vergelijkbaar zijn tot iets beter dan bij traditionele display-campagnes, is deze echt sterk voor grotere bedrijven, met een merkbare toename in conversieratio (tot + 30-40%).

Bron: Semetis

Auteur: Cédric Lequenne

Het bericht Wat is Google Smart Display? verscheen eerst op Content Marketing Management.

Powered by WPeMatico

6 nuttige tips voor DoubleClick Search

16 January 2018 | By | No Comments

6 nuttige tips voor DoubleClick Search

DoubleClick Search (DS) is een search management platform dat als doelstelling heeft om marketeers en agencies efficiënt hun search marketing campagnes te laten beheren via één platform. Denk bijvoorbeeld aan Bing, dat  een marktaandeel heeft van ongeveer 4% heeft in België. De DoubleClick Search interface geeft overzichtelijk de resultaten weer over de verschillende zoekmachines en media kanalen, zoals AdWords & Bing.

Ad

Verder zou je via DoubleClick Search geld en tijd kunnen besparen door middel van de talloze functionaliteiten om manuele taken te automatiseren waaronder de automated bidding tool, die ervoor zorgt dat de resultaten van je campagnes verbeteren.

Hier zijn alvast 6 goede redenen om DoubleClick Search eens uit te proberen.

Saved Views

In DoubleClick Search heb je de mogelijkheid om uitgebreide filters toe te passen op je advertising account in combinatie met een aangepaste set van kolommen.

Dit hoef je niet telkens opnieuw in te stellen als je DoubleClick Search opent, maar je kan dit ook opslaan als een ‘saved view’. Je kan bijvoorbeeld een ‘saved view’ opslaan voor alle campagne metrics die je elke ochtend snel wil nakijken, en op die manier kan je in één oogopslag zien hoe deze campagnes lopen.

Doubleclick search

Labels

Labels kunnen toegevoegd worden aan elke campagne, ad group, advertentie of keyword. Door middel van deze labels kunnen alle items met hetzelfde label weergegeven worden. Verder kan je rapporten maken op basis van dit specifieke label en bulk bewerkingen uitvoeren. Labels zorgen er dus voor dat je keywords kan rapporteren en bewerken buiten de bestaande campagne structuur.

Automated Rules

Automatische regels zorgen ervoor dat je aanpassingen kan doen in de instellingen van je campagnes, ad groups, ads of keywords op basis van criteria die je op voorhand bepaalt. In plaats van onmiddellijk de aanpassingen in de instellingen te doen, kan je met een automatische regel bepalen dat je een melding krijgt van zodra je campagne correspondeert met de criteria die je op voorhand had gedefinieerd. Een automatische regel kan bijvoorbeeld gebruikt worden om labels toe te voegen aan alle keywords met een lage CPC, of aan alle keywords die gelinkt zijn aan je ‘brand’ campagnes.

Doubleclick search

DS Executive Report

Automatische rapportage is één van de functionaliteiten van DoubleClick Search waarmee je tijd kunt winnen. De executive reports in DoubleClick Search zijn gemakkelijk op te stellen en te onderhouden en kunnen gebruikt worden voor wekelijkse of maandelijkse opvolgingsrapporten maar ook voor ad hoc rapportage. Je hoeft het rapport maar éénmalig op te zetten, en dit kan opgebouwd worden uit meerdere tabbladen waarin grafieken, tabellen,..  eenvoudig toegevoegd en gekopieerd kunnen worden.

Executive Reports zorgen ervoor dat je gemakkelijk een overzichtelijk rapport kan maken van je belangrijkste KPI’s zoals investering, clicks, CTR, conversies,.. over verschillende product categorieën, devices, zoekmachines, .. . De data uit het rapport kan uit verschillende advertisers of accounts komen. Dit rapport maakt het verder ook mogelijk om je campagnes op een simpele manier verder op te volgen, zowel op campagne naam als op label.

Het rapport kan gedeeld worden via een link, downloaden in Excel of pdf is ook mogelijk.

Doubleclick Search

Support

Doubleclick Search biedt uitstekende support aan. Er is een uitgebreid aanbod aan tips en tutorials via het Doubleclick Search Help Center. Bovendien is er ook ondersteuning via live chat in het platform. Op die manier kan je op een hele snelle manier een antwoord krijgen op al je vragen.

Doubleclick search

Display Remarketing via Search ads

Deze optie maakt het mogelijk om een audience te maken van iedereen die op een search ad klikt. Hier kan je dus opnieuw gebruik maken van labels om het zoekvolume op bepaalde gelijkaardige keywords te groeperen. Op basis van de clicks wordt er dan een cookie lijst aangemaakt om te gebruiken in DoubleClick Bid Manager.

Stel nu dat je low end & high end producten in je aanbod hebt, en je geeft de corresponderende keywords een label in je search campagnes. Dan kan je de personen die op zoek zijn naar een high end product uitsluiten in de display campagnes voor de low end producten.

Bron: Semetis

Auteur: Edith Denyz

Het bericht 6 nuttige tips voor DoubleClick Search verscheen eerst op Content Marketing Management.

Powered by WPeMatico

Internationale SEO? Dit moet je weten als Marketing Manager!

8 January 2018 | By | No Comments

Als SEO consultant besteed ik 90% van mijn tijd aan het optimaliseren van websites voor de Nederlandse markt. Echter, buiten Nederland zijn er ontzettend grote markten die potentieel interessant zijn. Daarom ben ik afgelopen september afgereisd naar Brighton om een training Internationale SEO te volgen, gegeven door Emily Mace en Neil Cains van Oban International.

 

Ad

Tijdens de training “Internationale SEO” werden de verschillende fases van het proces voor het organisch ranken van je website in het buitenland uitgebreid behandeld. Samengevat zijn er 5 fases om succesvol in internationale SEO te zijn:

 1. Markten en kansen identificeren
 2. Globale zoekmachines en tactieken
 3. Globale site structuren en technische overwegingen
 4. Global content marketing en strategieën
 5. Culturele bruikbaarheid en conversie

Markten en kansen identificeren

Wanneer je met je bedrijf of website internationaal wil concurreren zal je eerst gedegen onderzoek moeten doen naar de markten die potentieel interessant zijn. Breng hiervoor alles in kaart; de marketing, de logistiek, de marges, de wetgeving, de cultuur etc. Zonder een goede voorbereiding zal je niet of moeilijk slagen in het buitenland. Let ook zeker op de wetgeving, want die kan verschillen met de Nederlandse wetgeving. Wees hierop voorbereid en laat je niet verrassen!

Globale zoekmachines en tactieken

Je zal het misschien niet geloven, maar Google is niet overal de grootste zoekmachine. Zo is Baidu de grootste zoekmachine van China en is Yandex de populairste zoekmachine in Rusland. Heb je plannen om een Chinese website live te zetten? Optimaliseer dan ook volgens de richtlijnen van Baidu. Yandex is zoals gezegd de grootste in Rusland, maar ook in landen als Polen, Oekraïne, Kazachstan en Wit-Rusland wordt de zoekmachine veel gebruikt. Hieronder een aantal tips voor beide zoekmachines.

Globale site structuren en technische overwegingen

Een goede sitestructuur die internationaal werkt is ontzettend belangrijk om wereldwijd zichtbaar te zijn. Voor Nederlandse websites is dit vaak goed op te vangen. In Duitsland, Italië en Amerika zijn websites vaak volgens dezelfde structuur opgebouwd. Maar als je naar het “Oosten” gaat of naar Rusland, dan zal je moeten onderzoeken hoe websites hier zijn opgebouwd. Probeer dit niet zelf te doen, maar schakel de hulp in van lokale experts. Zij hebben de expertise om een website op een goede manier op te bouwen in het betreffende land.

 

Ad

 Global content marketing en strategieën

Content is king! Ook in landen buiten Nederland. Al zijn de zoekmachines Baidu en Yandex zijn hier nog minder ver mee dan Google. Linkbuilding is nog steeds van groot belang bij deze zoekmachines. Het zal alleen niet lang meer duren, voordat ook zij op hetzelfde niveau als Google zitten. Ben dus actief met bloggen, extern artikelen plaatsen (met follow links) en social media. Ook hiervoor geldt dat het belangrijk is om lokale experts in te schakelen.

Culturele bruikbaarheid en conversie

Ieder land heeft zijn eigen gebruiken en tradities. Onderschat deze verschillen niet. Zo is bijvoorbeeld de kleur rood bij ons een kleur van agressie en liefde. In China staat de kleur rood echter voor schoonheid. Als er geen rekening gehouden wordt met deze verschillen kan dit van enorme invloed zijn op de conversie.

Al met al was het een ontzettend leerzame training waar ik ontzettend veel van heb geleerd en veel inspiratie bij heb opgedaan. De boodschap was helder; zoek lokale experts op en zet samenwerkingen op als je naar het buitenland gaat met je bedrijf of website. Wanneer je alles zelf wil doen, zal je tegen heel veel problemen aanlopen. Met behulp van experts, kun je veel van deze problemen voor zijn.

Auteur: Teun de Wit

Bron: RIFF blog 

 

Het bericht Internationale SEO? Dit moet je weten als Marketing Manager! verscheen eerst op Content Marketing Management.

Powered by WPeMatico